Ongeveer 65 % van de totale Nederlandse leghennenstapel wordt gehouden als volière hennen. Het accent ligt hierbij op een efficiënte hen met een hoog aantal kg eieren en/of aantal eerste soort tafeleieren.

Hennen voor de volière-houderij:

Bruine hen – Bruine eieren:

  • H&N Brown Nick
  • Hy-Line Brown
  • Lohmann Brown lite
  • Lohmann Brown classic

Silver hen – Bruine eieren:

  • Hy-Line Silver Brown

Witte hen – Witte eieren:

  • H&N Super Nick
  • H&N Nick Chick
  • Hy-Line W-80
  • LSL classic