Agromix heeft langlopende afspraken met gerenommeerde zelfstandige opfokbedrijven voor het opfokken van kuiken tot 17-weekse leghen. Onze moderne opfokbedrijven zijn verspreid over heel Nederland met een capaciteit voor in totaal circa 7 miljoen jonge hennen per jaar.

Onbehandelde hennen

Per september 2018 is snavel behandelen in Nederland verboden, echter loopt de markt hierop vooruit en is de vraag naar onbehandelde hennen groter dan naar behandelde hennen. Agromix heeft hier de afgelopen jaren zijn opfokstrategie op aangepast. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Afleiding in de vorm van Pikblokken en Luzerne
  • Daglicht
  • Voeder receptuur
  • Scholing opfokkers

 

Moderne opfok stallen

Deze sluiten naadloos bij de houderij-systemen van de moderne Nederlandse en Belgische legpluimveehouders. Daarbij ontwikkelen ze ook mee in de tijd. Naast nivo-vario opfokstallen hebben we veel etage-volière stallen voorzien van tussenplateaus en drinklijnen om de training van de hennen zo optimaal mogelijk uit te voeren. Inmiddels zijn de eerste stallen ook al ingericht met verschillende verlichtingsmogelijkheden inclusief de mogelijkheid van regelbare dag verlichting via de nok van de stal.

Registratie

Agromix opfokkers registreren periodiek het verloop van de opfokkoppel op de digitale koppelkaart welke desgewenst ook beschikbaar is voor de klant. De opfokbedrijven worden technisch geadviseerd door onze eigen technische adviseurs. Daarnaast zorgen onze gespecialiseerde pluimveedierenartsen voor een juiste monitoring ten aanzien van diergezondheid.
Agromix en haar opfokbedrijven werken nauw samen met gespecialiseerde IKB-erkende pluimveeservicebedrijven voor het enten en laden van jonge hennen.

Gespecialiseerd transport

Het transport van de jonge hennen naar de legpluimveehouders wordt uitbesteed aan gespecialiseerde transportbedrijven. Zij hebben vakbekwame pluimveechauffeurs en gespecialiseerde vrachtwagens. Dat garandeert een goede hygiëne, optimaal klimaat en dierwelzijnsvriendelijk vervoer van de jonge hennen.