De leveranciers van de broedeieren zijn zorgvuldig geselecteerde eigen gecontracteerde vermeerderingsbedrijven. Deze vermeerderaars, met in totaal meer dan 400.000 moederdieren garanderen hoogwaardige kwaliteit broedeieren. Dat is de basis voor een gezond en vitaal kuiken. De vermeerderingsbedrijven voldoen aan onze hoge hygiëne eisen. Daarnaast kunnen ze rekenen op gespecialiseerde veterinaire begeleiding en monitoring van de dieren. Naast de veterinaire monitoring heeft Agromix een eigen ouderdieren managers die naast de technische adviezen op het vermeerderingsbedrijf ook de koppeling hebben ten aanzien van de bevruchting van de eieren en de vitaliteit van de kuikens.