Ongeveer 10% van de totale Nederlandse leghennenstapel wordt gehouden in koloniehuisvesting. Het accent ligt hierbij op efficiëntie, lange legperiode en hoog aantal kg eieren.

Hennen voor de kolonie-houderij:

Bruine hen – bruine eieren:

  • Hy-Line Brown
  • H&N Brown Nick

Witte hen – witte eieren:

  • H&N Super Nick
  • Hy-Line W-36