Nederland heeft een innovatieve en vooruitstrevende legsector. Agromix Broederij en Opfokintegratie in Lunteren levert daar een wezenlijke bijdrage aan. En daar zijn we oprecht trots op. Kenmerkend aan onze organisatie is de wil om kennis te delen met pluimveehouders die met ons samenwerken. Want alleen daardoor ontstaat de beste vorm van samenwerking waarbij de inzet van Agromix gericht is op duurzaamheid en welzijn voor mens en dier.

Kuikens en jonge hennen

Agromix is er voor Nederlandse legpluimveehouders. Onze kernactiviteit is de productie en het leveren van eendagskuikens en jonge hennen van de legrassen Hy-Line en H&N.

Onze kernwaarden zijn

  • Transparante en duidelijke afspraken
  • Benaderbaar vanuit de visie om kennis te willen delen
  • Een oprechte betrokkenheid bij legpluimveehouders
  • Korte lijnen, efficiënt en effectief

Nederlandse legpluimveehouders leveren een fantastisch product waarmee ze, gemiddeld genomen, een goed arbeidsinkomen realiseren. De basis daarvoor zijn vitale eendagskuikens van de legrassen Hy-Line en H&N. Agromix levert eendagskuikens én verzorgt de opfok tot 17-weekse jonge hen.

Legpluimveehouders werken graag samen met onze gepassioneerde medewerkers. Dat komt doordat ze een aantoonbare meerwaarde leveren en staan voor de afgesproken kwaliteit. Bovendien werken we nauw samen met partners uit de kolom (voerindustrie, veterinaire zorg, afzet van eieren, etc.). Maar ook met onze eigen gecontracteerde opfok- en vermeerderingsbedrijven en eigen legbroederij.

Onze kernactiviteiten

  • productie van legbroedeieren op eigen gecontracteerde vermeerderingsbedrijven
  • productie en verkoop van vitale eendagskuikens uit onze eigen legbroederij in Afferden
  • opfokken van eendagskuikens tot jonge leghennen op eigen gecontracteerde opfokbedrijven voor alle houderijsystemen (kolonie, volière, freiland en biologisch)