Als Agromix een koppel aflevert zit er altijd een koppel rapport bij. Het is erg belangrijk dat de overgang van de opfok naar de legstal soepel verloopt. Onze opfokbegeleider maakt dit rapport op het einde van de opfok periode, ergens tussen 15-16 weken leeftijd.Belangrijke zaken die de legpluimveehouder moet weten staan hier op.
 
De afbouwtijd en het aantal uren licht. Op deze manier kan de legpluimveehouder in de legstal dit laten aansluiten, ook de lichtsterkte zal op meerdere plaatsen in de opfokstal worden gemeten. Erg belangrijk is dat de hoeveelheid licht bij de opvang van het legkoppel niet lager is als in de opfok. Als dit wel het geval is kan een koppel in de rui vallen.
Ook alle voertijden staan vermeld. Om zoveel mogelijk stress te voorkomen kan de leg pluimveehouder deze voertijden ook toe passen in zijn stal.

Verder zijn natuurlijk de hen gewichten en de uniformiteit bepaald.
Ook zal het koppel in zijn algemeenheid worden beoordeeld bijvoorbeeld gedrag en donsveertjes. Op deze manier kan de overgang van opfokstal naar legstal zo vloeiend mogelijk verlopen. Zoals we allemaal weten is de start van een koppel erg belangrijk, een goede start is het halve werk.